Info en lidmaatschap
Login:
email:
password:
Wachtwoord vergeten?
English Nederlands
BIOKAP
 
EKO Demeter EU Organic

Functieprofielen bestuursleden

Voor de verschillende functies binnen het bestuur zijn er functieprofielen opgesteld.

Algemene  taken bestuursleden

Algemeen profiel

Profiel voorzitter bestuur

Functie-eisen
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De voorzitter:

Specifieke taken:

Profiel secretaris bestuur

De secretaris van het bestuur van houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging. De praktische taken van de secretaris van het bestuur, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, zijn gedelegeerd aan de uitvoerend secretaris van de werkorganisatie.

Functie-eisen
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

De secretaris:

Specifieke taken:

De secretaris heeft met uitzondering van het (technisch) voorzitterschap, de taken gedelegeerd aan de uitvoerend secretaris.


 Profiel penningmeester bestuur

Functie-eisen:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

Specifieke taken:

  1.  (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per jaar, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
  2. is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening.
  3. presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering
  4. overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.
  5. tekent de facturen voor akkoord, conform vastgestelde procedure.

De penningmeester heeft de taken 1 (deels) en 2 gedelegeerd aan Bionext en de taken 1 (deels) en 3 aan de uitvoerend secretaris.
Laatste nieuws
Home  -  Secretariaat  -  Contact  -  Links